Book

 

Book

Recent Submissions

 • ფიფია/ Phiphia, ნათია/ Natia; კობახიძე/ Kobakhidze, ეკატერინე/ Ekaterine; დუნდუა/ Dundua, თედო/ Tedo (სამშობლო, 2023)
  ანტიკური ხანის ბერძნული და ლათინური ეპიგრაფიკული ძეგლები საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. მათ გარეშე ანტიკური ხანის იბერიის/ ქართლის ისტორია მხოლოდ გვიანდელ ქართულ და თანადროულ ბერძნულ-რომაულ ნარატიულ ...
 • Vardoshvili, Eka (Universal, 2022)
  The monograph shows how European writers and travelers see Georgia, how they relate the Georgian reality to the European one, and what they consider to be the main features of Georgian identity. It is about what common ...
 • სილაგაძე, ნინო (მერიდიანი, 2023)
  წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ძველი რომის ხელოვნების განვითარების ეტაპობრივ მიმოხილვას და მატერიალური კულტურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების ანალიზს. მასში მოცემულია ეპოქალური სტილის და ცალკეული ნიმუშების მხატვრული თავისებურებების ...
 • Vardoshvili/ ვარდოშვილი, Eka/ ეკა (Universal/ უნივერსალი, 2022)
  მონოგრაფიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ არის დანახული ევროპელ მწერალთა და მოგზაურთა მიერ საქართველო, როგორ უკავშირებენ ისინი ქართულ რეალობას ევროპულს და რას მიიჩნევენ ქართველთა იდენტობის ძირითად მახასიათებლებად. საუბარია იმის ...
 • ზექალაშვილი/ Zekalashvili, რუსუდან/ Rusudan; პროფ. ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი (რედაქტორი)/ Prof. Zhuzhuna Peikrishvili (Editor) (უნივერსალი/ Universal, 2022)
 • თავაძე/ Tavadze, ლერი/ Leri (კოლორი/ Color, 2022)
  აღნიშნული ნაშრომი ეხება კახეთის საქორეპისკოპოსოსა და კახეთ-ჰერეთის პოლიტიკურ ისტორიას VIII-XII საუკუნეებში. მონოგრაფიაში განხილულია კახეთის ქორეპისკოპოსთა და კახეთ-ჰერეთის მეფეთა მოღვაწეობა, ასევე მათ სახელმწიფოში მიმდინარე ...
 • თაბუაშვილი/ Tabuashvili, აპოლონ/ Apolon (კოლორი/ Color, 2019)
  ნაშრომში განხილულია ფეოდალური ეპოქის საქართველოში სხვადასხვა პროდუქტის, ნივთების, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. ფასები. ნაჩვენებია როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ისე მიწის, ტანისამოსის, სამხედრო შეიარაღებისა და საქალაქო ...
 • თავაძე/ Tavadze, ლერი/ Leri (უნივერსალი/ Universal, 2020)
  ნაშრომი ეხება საქართველოს პოლიტიკურ ვითარებას VIII საუკუნეში. წიგნში მიმოხილულია საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობა ამ პერიოდის მსოფლიოს ისეთ წამყვან სახელმწიფოებთან, როგორებიც იყვნენ ბიზანტიის იმპერია, ხალიფატი ...
 • ავდალიანი/ AVDALIANI, ემილ/ EMIL (მერიდიანი/ Meridian Publishers, 2019)
  ნაშრომში განხილულია VI-XIII საუკუნეებში მახლობელ აღმოსავლეთსა და კავკასიაზე გამავალი სავაჭრო მაგისტრალები. მიმოხილულია VI საუკუნეში აღმოსავლეთ რომის იმპერიის და სასანური ირანის ბრძოლა ლაზიკასა და სვანეთში არსებული სავაჭრო ...
 • ავდალიანი/ AVDALIANI, ემილ/ EMIL (მერიდიანი/ Meridian Publishers, 2022)
  ნაშრომში განხილულია XIII-XIV საუკუნეებში მახლობელ აღმოსავლეთსა და კავკასიაში გამავალი სავაჭრო გზები. დეტალურადაა მოცემული ჯალალ ად-დინის, მონღოლების და თემურ-ლენგის მიერ საქართველოზე განხორციელებული ლაშქრობების შედეგად ...
 • დუნდუა/ Dundua, თედო/ Tedo (მერიდიანი/ Meridian Publishers, 1997)
  ნაშრომში განხილულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ევოლუციისა და მსოფლიო განვითარების უზოგადესი საკითხები, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნუმიზმატიკურ მასალას, როგორც სანდო წყაროს ეკონომიკური ცხოვრების რეკონსტრუქციისთვის. ...
 • დუნდუა/ Dundua, გიორგი/ Giorgi; დუნდუა/ Dundua, თედო/ Tedo (მერიდიანი/ Meridian Publishers, 2011)
  “ქართული ნუმიზმატიკის” II ნაწილში XIII - XIX საუკუნეების ლოკალური ემისიები და სინქრონული უცხოური მონეტების მიმოქცევაა მიმოხილული. ნაშრომს ინტერესით გაეცნობიან როგორც ისტორიკოსები, ასევე – მკითხველთა ფართო აუდიტორიაც. ...
 • დუნდუა/ Dundua, გიორგი/ Giorgi; დუნდუა/ Dundua, თედო/ Tedo (არტანუჯი/ ARTANUJI Publishers, 2006)
  ქართული ნუმიზმატიკის ახალი სახელმძღვანელო აქ მხოლოდ მისი პირველი ნაწილითაა წარმოდგენილი, სადაც ძვ. წ. VI — ახ. წ. XIII საუკუნის ლოკალური ემისიები და სინქრონული უცხოური მონეტების მიმოქცევაა მიმოხილული. სახელმძღვანელო ...
 • ფიფია/ PHIPHIA, ნათია/ NATIA (მერიდიანი/ Meridian Publishers, 2020)
  მედეა და არგონავტები მეცნიერთა მიერ საკმაოდ შესწავლილი თემაა. მიუხედავად ამისა, რიგი საკითხებისა ქართველოლოგიური მეცნიერებისთვის მაინც დღემდე უცნობი რჩებოდა, განსაკუთრებით შუა საუკუნეებსა და რენესან-სის ეპოქაში ანტიკურობის ...
 • ვარდოშვილი/ Vardoshvili, ეკა/ Eka (უნივერსალი, 2022)
  მონოგრაფიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ არის დანახული ევროპელ მწერალთა და მოგზაურთა მიერ საქართველო, როგორ უკავშირებენ ისინი ქართულ რეალობას ევროპულს და რას მიიჩნევენ ქართველთა იდენტობის ძირითად მახასიათებლებად. საუბარია ...
 • დუნდუა, თედო (მერიდიანი, 2019)
  ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს ჩატარებული რიგი კვლევებისა წარმოდგენილ წიგნში ერთ ქრონოლოგიურ თარგზეა აწყობილი. ის განკუთვნილია ისტორიკოსების, სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისთვის.
 • დუნდუა, თედო (მერიდიანი, 2019)
  წარმოდგენილი ნაშრომი აგრძელებს ავტორის შემდეგ წიგნებს: საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. თბ. 2017; საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. დამატება. თბ. 2019; ფეოდალური საქართველო. საისტორიო ...
 • დუნდუა, თედო (მერიდიანი, 2017)
  მონოგრაფიის ქრონოლოგიური ჩარჩოები ძვ. წ. XV-ახ. წ. III საუკუნეებია. ის განკუთვნილია ისტორიკოსების, სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისთვის.
 • დუნდუა, თედო (მერიდიანი, 2019)
  2017 წელს გამოქვეყნდა ჩვენი მონოგრაფია — საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. ახლა გთავაზობთ მის დამატებას, სადაც განხილულია რიგი მნიშვნელოვანი საკითხებისა.
 • დუნდუა/ Dundua, თედო/ Tedo; დუნდუა/, გიორგი/ Giorgi; ჯავახიშვილი/Javakhishvili, ნიკო/Niko; ერისთავი/Eristavi, ანა/Ana (საქართველოს ეროვნული ბანკი/ National bank of Georgia, 2003)

View more