რეპოზიტორი Dspace

ახალი მოხმარებლების რეგისტრაცია

ახალი მოხმარებლების რეგისტრაცია

  • დაადასტურეთ ელ.ფოსტის მისამართი
  • სააღრიცხვო ჩანაწერის შექმნა
  • შესრულებული

კოლექციების განახლების შეტყობინების ელფოსტით მისაღებად შექმენით სააღრიცხვო ჩანაწერი.

  1. დადასტურების შემდეგ, ამ მისამართს იყენებენ სისტემაში შესასვლელად.