კრიმინალისტიკა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
ნაშრომში განხილულია კრიმინალისტიკის კურსის მეთოდოლოგიის, კრიმინალისტიკური ტექნიკის, ტაქტიკისა და ცალკეულ დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკის მნიშვნელოვანი საკითხები.განხილული საკითხების თემატიკის მიხედვით მოცემულია ტესტები, კაზუსები, ასევე პრაქტიკული სავარჯიშოები, რაც მკითხველს დაეხმარება საკითხების უკეთ აღქმასა და გაანალიზებაში. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების, ადვოკატების, ექსპერტებისა და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებისათვის.
Description
Keywords
კრიმინალისტიკა, კრიმინალისტიკური ტექნიკა, კრიმინალისტიკური ტაქტიკა, დანაშაულის გახსნის მეთოდიკა, ბალისტიკა, დაქტილოსკოპია, ფონოსკოპია, საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარების ტაქტიკა, მკვლელობის გახსნის მეთოდიკა, ნარკოტიკული დანაშაულის გახსნის მეთოდიკა
Citation
კრიმინალისტიკა, ძირითადი საკითხები კითხვა-პასუხებით, ტესტებით, კაზუსებითა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით, თბილისი, 2021, გვ. 416.
Collections