საკრედიტო ურთიერთობათა განვითარების ძირითადი ეტაპები

Abstract
საქართველოში საბაზრო - ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებამ დღის წესრიგში დააყენა ახალი სუბიექტების შექმნის საკითხი. წინამდებარე სტატიაში განხილულია საკრედიტო ურთიერთობათა მონაწილე სუბიექტების შექმნისა და მათ შორის წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების განვითარების ძირითადი ეტაპები. ასევე განხილულია საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა სესხის გაცემის წესთან დაკავშირებით. სტატია განკუთვნილია სამართლისა და ეკონომიკური პროფილის სტუდენტების, მეცნიერების, პრაქტიკოსების და საბანკო სამართლის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისათვის.
Description
Keywords
კრედიტი, მსესხებელი, გამსესხებელი, ფიზიკური პირი, ეროვნული ბანკი, საბანკო კრედიტი, კომერციული ბანკები
Citation
რევაზ გოგშელიძე 65 საიუბილეო კრებული, თბილისი, 2022, გვ. 412- 423.
Collections