საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი

Abstract
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის სახელმძღვანელო მეორე გადამუშავებული გამოცემაა, რომლის აუცილებლობა 2017-2018 წლების საკონსტიტუციო რეფორმამ განაპირობა. ავტორთა კოლექტივმა, ქვეყნის ძირითადი კანონის ახალი ვერსიის ამოქმედების შემდეგ, საჭიროდ ჩათვალა ტექსტის გადამუშავება და რეალობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. სახელმძღვანელოს სტრუქტურა და მასალა ორიენტირებულია თანამედროვე ეროვნული კონსტიტუციონალიზმის შინაარსზე, ისტორიასა და თავისებურებებზე. მისი მიზანია სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა ქართული კონსტიტუციური ინსტიტუტების შესახებ.
Description
Keywords
მმართველობის ფორმა, მმართველობის ფორმები საქართველოში, საპარლამენტო რესპუბლიკა, საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პრეზიდენტი, უნიტარიზმი, ფედერალიზმი, რეგიონალიზმი, საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა
Citation
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2020, გვ. 444
Collections