რესპუბლიკის ორგანული ფორმის ძიებაში - ასი წელი პირველი ქართული კონსტიტუციის მიღებიდან

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
გიორგი თევდორაშვილის სტატიაში „რესპუბლიკის ორგანული ფორმის ძიებაში - ასი წელი პირველი ქართული კონსტიტუციის მიღებიდან“ გაანალიზებულია დამოუკიდებელ საქართველოში მმართველობის კონსტიტუციური მოდელების ტრანსფორმაციის პროცესი პირველი რესპუბლიკიდან მოყოლებული, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემგომ პერიოდში, მოქმედი კონსტიტუციური მოწყობის პირობებში. სტატია გამოქვეყნებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ გამოცემულ, პირველი ქართული კონსტიტუციის ასი წლის იუბილისადმი მიძღვნილ, სტატიათა კრებულში.
Description
Keywords
მმართველობის ფორმა, პირველი რესპუბლიკა, 1921 წლის კონსტიტუცია, მმართველობის ფორმები საქართველოში, საპარლამენტო რესპუბლიკა, საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, საქართველოს კონსტიტუცია
Citation
პირველი ქართული კონსტიტუცია - 100 წელი (სტატიათა კრებული), თბილისი, 2021, გვ. 24-42
Collections