სასჯელის და სისხლის სამართლის პოლიტიკა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი – www.dgstz.de
Abstract
სტატია ეხება სასჯელისა და სისხლის სამართლის პოლიტიკას. განხილული და გაანალიზებულია სისხლის სამართლის პოლიტიკა მსჯავრდებულთა რაოდენობისა და ჩადენილი დანაშაულის კუთხით. გაანალიზებულია სასჯელის შეფარდების სტატისტიკა.
Description
Keywords
Citation
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი – www.dgstz.de, 2022, გვ. 52-60
Collections