სამკვიდროს გაყოფა – საჩუქრის ჩათვლა მემკვიდრის წილში

Abstract
წინამდებარე ნაშრომში განხილულია მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეების მიერ სამკვიდრო ქონების გაყოფის წესთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები, ასევე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებები. სტატია განკუთვნილია სამართლის პროფილის სტუდენტების, მეცნიერების, პრაქტიკოსი იურისტების და სამკვიდროს გაყოფის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისათვის.
Description
Keywords
მამკვიდრებელი, მემკვიდრე, თანამემკვიდრე, სამკვიდრო, წილი, საჩუქარი, სამოქალაქო კოდექსი, სასამართლო გადაწყვეტილება, მამკვიდრებლის ვალები, სამკვიდროს გაყოფა
Citation
ჟურნალი "ჩემი ადვოკატი", ნომერი - VIII 17.10.2022
Collections