ტელემედიცინა - XXI საუკუნის ჯანდაცვის გამოწვევა

Abstract
ტელემედიცინა, რომელიც ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში დაბალი ტემპით ვითარდებოდა, პანდემიის დროს ხშირ შემთხვევაში შეუცვლელი აღმოჩნდა. პანდემიის პერიოდში, როდესაც ბევრი სამედიცინო დაწესებულება დაიხურა და მოსახლეობის უმეტესობა დარჩა სახლში, სამედიცინო პერსონალის დისტანციური მუშაობა, ციფრული კლინიკა გახდა სამედიცინო კონსულტაციის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმა.
Description
Keywords
ტელემედიცინა
Citation
თენგიზ ვერულავა. ნიკა ნაროზაშვილი. ტელემედიცინა - XXI საუკუნის ჯანდაცვის გამოწვევა. Forbes Georgia. 7.04. 2021
Collections