საგაკვეთილო პროცესის გამოწვევები დისტანციური სწავლების პროცესში საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

Abstract
Description
Keywords
დისტანციური სწავლება, მასწავლებელი, ციფრული კომპეტენცია
Citation