ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური რეგულირების ფარგლები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
ადგილობრივი თვითმმართველობის გარანტიების კონსტიტუციაში განსაზღვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი ავტონომიის დამკვიდრებისთვის მნიშვნელოვანი პირობაა. კონსტიტუციური გარანტიების არსებობა ქმნის მეტ შესაძლებლობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური განვითარების უზრუნველსაყოფად.
Description
Keywords
კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუცია, ადგილობრივი თვითმმართველობა
Citation
პირველი ქართული კონსტიტუცია 100 წელი (სტატიების კრებული), თბილისი, 2021. 200-225 გვ.
Collections