ბულინგის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი – www.dgstz.de
Abstract
სტატია ეხება ბულინგის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობას. ბულინგის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი შედარებულია ადევნების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობას. მსგავსად ადევნებისა ბულინგიც მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ პრობლემებს იწვევს დაზარალებულში.
Description
Keywords
Citation
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი – www.dgstz.de, 2021, გვ. 106 – 115.
Collections