საბჭოთა სახელმწიფოს ზღვარგადასული ინტერვენცია ქართულ იურიდიულ მეცნიერებაში და ბრძოლა ევროპაში განსწავლული მეცნიერ იურისტების წინააღმდეგ საბჭოთა საქართველოს ინტერიერში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
კრებულში თავმოყრილია მნიშვნელოვანი, მრავალფეროვანი, უნიკალური ინფორმაცია, ასევე სამეცნიერო დოკუმენტები, რომელთა გაცნობა მეოცე საუკუნის 20-ანი წლების საქართველოში ეპოქის რეალობით დაღდასმული იურიდიული აზრის მდგომარეობის მკაფიო სურათს ხატავს. კრებულში გამოყენებული საარქივო დოკუმენტაციის დიდი ნაწილი პირველად იბეჭდება, რაც კიდევ ერთხელ მისცემს მკვლევრებს, იურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს სამართლის მეცნიერების გადასახედიდან საბჭოთა წარსულის გააზრებისა და იმის აღქმის შესაძლებლობას, როგორ რთულ ვითარებაში იქმნებოდა ქართული იურიდიული მსოფლმხედველობა და როგორ იბრძოდა საბჭოთა მარწუხებისგან განთავისუფლებისათვის.
Description
Keywords
სამართლის ფილოსოფია, 1930 წლის ე.წ. „დისკუსია“, „იდეალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა“, გიორგი ნანეიშვილი, იროდიონ სურგულაძე, სერგი ჯაფარიძე, ალექსანდრე ვაჩეიშვილი
Citation
საბჭოთა სახელმწიფოს ზღვარგადასული ინტერვენცია ქართულ იურიდიულ მეცნიერებაში და ბრძოლა ევროპაში განსწავლული მეცნიერ იურისტების წინააღმდეგ საბჭოთა საქართველოს ინტერიერში , თბილისი, 2022, გვ. 559
Collections