პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში ხარაგაულისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე

Abstract
წიგნში განხილულია პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში არსებული პრობლემების და მათი გადაწყვეტის გზების კვლევა იმერეთის რეგიონის ორი მუნიციპალიტეტის – ხარაგაულისა და ჭიათურის მაგალითზე.
Description
Keywords
ჯანდაცვა, პირველადი ჯანდაცვა
Citation
ლაურა გოგოლაძე, თენგიზ ვერულავა, იაგო კაჭკაჭიშვილი, ოსიკო კონცელიძე. პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში ხარაგაულისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე. ევროკავშირი საქართველოსათვის. 2019.
Collections