არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

Abstract
წიგნი არის სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ძირითად საკითხებს. წიგნში განხილულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასწულელოვნის კრიმინოლოგიური, სისხლის სამართლის მატერიალური, სისხლის სამართლის საპროცესო, სასჯელის აღსრულების და საერთაშორისო სტანდარტის მნიშვნელოვანი საკითხები.
Description
Keywords
Citation
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (სახელმძღვანელო),მეორე გამოცემა, თბილისი, ფრაიბურგი, სტრასბურგი, მერიდიანი, 2016, გვ. 353
Collections