ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში (1918-1921)

Abstract
საქართველოს დამოუკიდებლობის (1918-1921) მოკლე პერიოდში საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში განხორციელდა მნიშვნელოვანირეფორმები. დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ ქვეყნის ისტორიაში პირველად დაიწყო ჯანდაცვის სახელმწიფო დონეზე ორგანიზება, მართვა, დაფინანსება, ეროვნული სამედიცინო კადრების მომზადება. ჯანმრთელობის დაცვის დარგში განხორციელებულმა რეფორმებმა თავისი წვლილი შეიტანეს ქვეყანაში ცივილიზებული საზოგადოებრივი ურთიერთობების დამკვირვების და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების საქმეში
Description
Keywords
ჯანდაცვა, საქართველოს ჯანდაცვა
Citation
თ. ვერულავა, რ. ჯორბენაძე. ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921). თბილისი, 2018
Collections