შოთა მესხია – მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/166-shromebi-11.html
Keywords
შოთა მესხია, ისტორიოგრაფია, საქართველოს ისტორია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XI, თბილისი, 2016, გვ. 9-18 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XI, Tbilisi, 2016, pp. 9-18
Collections