ინდოეთისა და პაკისტანის სახელმწიფო მოღვაწეებთან ქართველთა ურთიერთობის ისტორიიდან (XX საუკუნის 50-70-იანი წლები)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
This paper covers the relationship between the statesmen of India and Pakistan and the prominent representatives of the Georgian emigre circles like General Shalva Maghlakelidze (1894-1976) and Mikheil Kavtaradze (1906- 2008), member of the Georgian National-Democratic party and pamphleteer, as well as Alexandre Chikvaidze (born 1933), the ethnic Georgian USSR diplomat, and Iliko Sukhishvili (1907-1985) and Nino Ramishvili (1910-2000), the famed choreographers, founders and leaders of the Georgian National Ballet.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/146-shromebi-5.html
Keywords
ინდოეთი, პაკისტანი, საქართველო, საერთაშორისო ურთიერთობები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012, გვ. 329-347 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, V, Tbilisi, 2012, pp. 329-347
Collections