ბაგრატ III-ის მიერ "კლარჯი ხელმწიფეების" ამოწყვეტა. EXECUTION OF THE “SOVEREIGNS OF KLARJETI” BY BAGRAT III

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
Article deals with the history of seizure and execution of the “sovereigns of Klarjeti” by king Bagrat III of Georgia (978-1014). “Sovereigns of Klarjeti” were cousins of Bagrat. Consequently, due to this relative status, Sumbat and Gurgen (“Sovereigns of Klarjeti”) went before the king Bagrat for the meeting in the castle of Phanaskerti without any suspicion. Only brief information about that event reached to us. Hence we can only deduce what was the prelude of that meeting in the Phanaskerti castle. According to the historical sources, this meeting was ordinary gathering of relatives without any political concept. During the meeting in Phanaskerti, Bagrat III ordered the seizure of brothers, Sumbat and Gurgen. In the same period Bagrat, king of “Abkhazians and Kartvelians”, captured the city of Artanuji (political center of Klarjeti region). Only Bagrat and Demetre, sons of Sumbat and Gurgen, had escaped the wrath of king Bagrat. But all the other members of their family were arrested by the companions of Bagrat. Princes of Klarjeti fled to Byzantium. Bagrat ordered to lock his cousins in the fortress of Tmogvi. The same fortune had befallen on the other members of their family. It is really difficult to explain the real reasons behind those harsh measures of king Bagrat. According to our assumption, except of the political concepts, another reason for this conflict was the big family quarrel.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/148-shromebi-klarjeti.html
Keywords
კლარჯი მეფეები, სუმბატი, გურგენი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა, თბილისი, 2012, გვ. 101-110 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue To the Splendid Hermitage Places of Klarjeti, Tbilisi, 2012, pp. 101-110
Collections