როგნედა ღამბაშიძე – ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგიერთი ეპიზოდი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In the present paper, we once again recall the life and contribution of the famous terminologist Rogneda Ghambashidze (1922-1992). We will try to introduce relatively unknown episodes and sides of her personality, biography and activity to the general public. We’ll show the family environment in which she was raised and, perhaps, that led to her professional choice. We would like to remember her relationships and the stories associated with them. We will touch upon her lexicological activity.
Description
Keywords
როგნედა ღამბაშიძე, ტექნიკური ტერმინოლოგია, Rogneda Ghambashidze, Technical Terminology
Citation
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ტერმინოლოგიის საკითხები, V, გვ.: 431-436/ Arnold Chikobava Institute of Linguistics, Terminology Issues, V, pp.: 431-436
Collections