კოსმოპოლიტიზმისა და პატრიოტიზმის ურთიერთმიმართების საკითხი ვაჟა-ფშაველასა და ნიკოლაი ბერდიაევის ნააზრევში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი
Abstract
ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებათა ურთიერთმიმართების საკითხი განსაკუთრებული სიმწვავით ქართულ სინამდვილეში მე-19 საუკუნის ბოლოდან დადგა, როდესაც მთელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბით საკმაო პოპულარობა მოიპოვა სოციალ-დემოკრატიულმა და ანარქისტულმა ინტერნაციონალისტურმა იდეებმა. სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის მომძლავრებასთან ერთად აღნიშნულმა პრობლემამ, ცხადია, უპირველეს ყოვლისა, რუსულ სინამდვილეში იჩინა თავი. საინტერესოა ის გარემოება, რომ ვაჟა-ფშაველას შეხედულებები ტიპოლოგიური თვალსაზრისით დიდ მსგავსებას ავლენს გამოჩენილი რუსი ფილოსოფოსის ნიკოლაი ბერდიაევის ნააზრევთან. ვაჟა-ფშაველასა და ნ. ბერდიაევის შეხედულებათა პარალელური განხილვა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მივიდეს გამორჩეული ანალიტიკური ტალანტით დაჯილდოებული ორი დიდი მოაზროვნე მსგავს დასკვნებამდე ისე, რომ არ იცნობდეს ერთმანეთის ნააზრევს. In Georgian reality the problem of the relationships between the national and universal human values has been most urgently arisen since the end of the 19th century, when the social-democratic and anarchical international ideas gained the sufficient popularity over the whole Russian Empire. The problem of the relationship between cosmopolitism and patriotism is fixed and reviewed from the ethical perspective by Vazha Pshavela. Along with strengthening the social-democratic movement the above mentioned problem was obviously arisen, first of all, in the Russian reality. The utmost interest should be taken in the circumstance that from the typological perspective Vazha Pshavela’s points of views appear to be similar to the thoughts of the Russian Philosopher, Nikolay Berdyaev. The parallel review of Vazha Pshavela and N. Berdyaev’s viewpoints shows how the two great thinkers endowed with the distinguished analytical talent can reach the similar conclusions not being aware of each other thoughts.
Description
Keywords
ქართული ლიტერატურა, ქართული კრიტიკა, ქართული რეალიზმი, ვაჟა-ფშაველა, ნიკოლაი ბერდიაევი, კოსმოპოლიტიზმი, პატრიოტიზმი, Georgian Literature, Georgian Criticism, Georgian Realism, Vazha-Pshavela, Nikolai Berdyaev, Cosmopolitanism and Patriotism
Citation
საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, 2019, #22, გვ. 66-72. / International peer-reviewed scientific journal "Language and Culture", 2019, #22, pp. 66-72
Collections