მასალები გვიანფეოდალური ხანის საქართველოს სამხედრო ისტორიისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The article discusses the issues of firearm used in Late Feudal Georgia. Special attention is payed to the letters of king Erekle II to prince Muraviov and general Totleben, where the interesting accounts are preserved about this issue. From these accounts, it is clarified that by 1770, the “jabakhana” or the arsenal of Kartl-Kakheti Kingdom, alongside with the other armaments, contained numerous grenades similar to the Turkish fabric, which were made by the Georgian craftsmen. The manual for the preparation of grenades is included in Artillery Book, which was used by the Georgian artillerists for casting the cannons. This book is preserved in the National Center of Manuscripts (Tbilisi, Georgia). This circumstance testifies the fact that those kind of weapons were spread in Georgian military practice in the 18th century
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ქართლ-კახეთი, არტილერია, სამხედრო ისტორია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 215-226 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 215-226
Collections