სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები. HISTORICAL-ETHNOGRAPHIC REGIONS OF SOUTH-WESTERN GEORGIA

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
Formation and development of the Georgian people and their ethnic culture took place on the territory of present-day Georgia and its historical south-western provinces. Main part of south-western Georgia today is beyond the border of modern Georgia, on the territory of Turkey. The entire area/territory of settlement of the Georgians consisted of different territorial units. These territorial units, historical-ethnographic parts, were called in Georgia the “communities”. These units were characterized by specific ethnographic peculiarities. The present work deals with those historical-ethnographic parts of Georgia, which are within the modern Turkey. The majority of historical-ethnographic parts of south-western Georgia, now being on the territory of Turkey, in fact, by today has lost those ethnographic peculiarities, which were strictly preserved till 18th -19th centuries. In addition to Samtskhe and Javakheti, in south-western Georgia we have the following historical-ethnographic parts: Shavsheti, Klarjeti, Erusheti, Kola, Artaani, Tao… The Black Sea south-eastern coastline was settled by the Chans (Lazs), which have spoken Chan (Laz) dialect of Zan branch of the Georgian language. The historical situation enabled only a small part of the Lazs (Chans) to co-live in the Georgian state. The Georgian traditions preserved till last time are gradually being forgotten. The traditions here were an integral part of the common Georgian traditions. Uninterrupted close economic-farming relations existing among inhabitants of Shavsheti, Tao, and Klarjeti served for preservation of this phenomena. These parts of Georgia had the economic-farming relations not only between each other, but also with the inhabitants of historical-ethnographic parts of East and West Georgia. More than one fact of migration was proved. Even more, after endogamic wedding relations were established among Muslim Georgians, the wedding relations between the inhabitants of different historical-ethnographic parts were not suspended, for example, from Adjara many women were married in Shavsheti and Klarjeti, Machakhela dwellers – in Imerkhevi…As well as in Georgia, in Turkey the oldest Georgian traditions, habits and customs are disappearing rapidly. Therefore, they should be fixed and brought into scientific circulation.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/148-shromebi-klarjeti.html
Keywords
ეთნოგრაფია, შავშეტი, კლარჯეთი, ტაო
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა, თბილისი, 2012, გვ. 8-23 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue To the Splendid Hermitage Places of Klarjeti, Tbilisi, 2012, pp. 8-23
Collections