საქართველოს პირველი რესპუბლიკის უკანასკნელი თვეები (პოლიტიკურ-დიპლომატიური რაკურსი)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In the present work, we particularly focus on the process of negotiations on the trade agreement between Soviet Russia and Great Britain in 1920-1921. The negotiations have been going on for almost over a year and went through several stages. It turns out that in the course of the negotiations the question of the future state of Georgia was also discussed. Initially, and for a long time Great Britain considered Georgia within its sphere of protection and influence. The Soviet Russia opposed such a status. The negotiations dragged on due to the disagreement on the issue of Georgia. At the final stage of the negotiations, Great Britain was forced to back down and remove the issue of Georgia from the text of the agreement. This meant that Soviet Russia managed to maintain Georgia as part of the new Soviet empire. This conceptual approach is documented for the first time in our historiography. The paper also covers other topics.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/178-shromebi-19.html
Keywords
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XIX, თბილისი, 2023, გვ. 225-278 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Georgian History Proceedings, XIX, Tbilisi, 2023, pp. 225-278
Collections