კონფერენცია ინკლუზიური განათლება საქართველოში - მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები -2023

Abstract
კონფერენცია "ინკლუზიური განათლება საქართველოში - მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები -2023" ჩატარდა 2023 წლის 29-30 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა
Description
Keywords
ინკლუზიური განათლება საქართველოში
Citation