შეიხ სანანისა და დავით გარეჯელის იდენტობისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
In the Oriental archives of the National Centre of Manuscripts the manuscript P-174 has been kept. This is Majd-os-Saltanes’ “Description of the city Tbilisi”, which contains important information on the history of the XIX century Tbilisi. Especially interesting is the information regarding the sepulchre of sheikh Sanan. According to the legend, circulated in the XIX century, sufi sheikh Sanan was associated with David of Gareji. In the present work there is an analysis of a widespread theory about sheikh Sanan, his arrival and activities in Georgia, and also a translation of the part of the text we are interested in. In addition, in the article are analysed the reports of Iranian travellers in XVIIIXIX cc., who attest that in Tbilisi, on a mountain with a church, there is sheikh Sanan’s sepulchre venerated by Georgians as well as Iranians. In the legend about David of Gareji and sheikh of Sanan the existence of a woman, which became a cause for “sinning”, made a synthesis of the above-mentioned two religious men in the folklore. Thus, for Tbilisi and Caucasian Muslims, David of Gareji was identified with sheikh Sanan. The sufism was quite widespread in the XII-XIII cc. urban life. In my opinion, exactly in these centuries, the legend about sheikh Sanan was dissipated among the Muslims of Tbilisi. This legend was merged with the existing information about David of Gareji, that for the Muslims the latter was identified with sheikh Sanan, and became an object of reverence for both Christians and Muslims. This legend was narrated by Iranian travellers from the XVIII century onwards.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/161-shromebi-8.html
Keywords
შეიხ სანაანი, სუფიზმი, დავით გარეჯელი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VIII, თბილისი, 2013-2014, გვ. 208-217 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VIII, Tbilisi, 2013-2014, pp. 208-217
Collections