ქართული სამოსის ისტორიიდან: ჩოხა-ახალუხი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Chokha was national men clothing in Georgia, and akhalukhi – a shirt worn underneath the chokha. Caucasian peoples living in the North gladly adopted chokha. In the 19th c. Russians saw the Circassians wearing this clothing, and they invented Russian term for it: “cherkezka”. Now some believe that chokha was invented by Circassians. Narrative, frescoes, ethnographic data are applied by the author to show the whole dialectics of transformation of the Georgian clothing called kaba to chokha. The transformation was complete towards the 14th-15th cc. Then chokha was adopted by the Ossetians, Chechens and Ingushs together with the Georgian term.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/163-shromebi-9.html
Keywords
ჩოხა-ახალუხი, სამოსი, კაბა, ჩერქეზკა, ხალათი, ძიქვა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IX, თბილისი, 2015, გვ. 193-229 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IX, Tbilisi, 2015, pp. 193-229
Collections