ქიოსელების დეპორტაცია კოლხეთში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Athenaios and Appian record about Chians’ deportation to Colchis by Mithridates VI Eupator, king of Pontus. These notes show the Chian upperclasses as pro-Roman while Mithridatic Wars; lower classes support the Pontic king. Perhaps, due to bad economic and demographic situation in Colchis, practice of colonization was restored. Archaeology confirms that there were still a lot of uninhabited lands in Colchis. So, while in Pontic kingdom, Colchis had political and economic functions, as well as that of place for exile.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ქიოსი, კოლხეთი, აპიანე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 40-45 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 40-45
Collections