განათლების თეოკრატიული მოდელის ფილოსოფიური საფუძვლები (ანთიმოზ ივერიელი- პასტორი ჯონ კოტონი)

Abstract
Article discusses two theocratic modes of education-two conceptions of the epoch of Enlightenment: philosophical foundations of the prominent representative of New England’s Puritan theology, author of first catechism for children titled “Spiritual Milk for Boston Babes”, considered the first children's book by an American, a preeminent minister John Cotton and conception of an author of East Orthodox “teachings” the great theologian Anthim the Iberian. Despite of essential differences, both have in common theocratic mode of education. There is proved that ideas of protestant reformation had a great impact on the theory and practice of American enlightenment. Cotton’s viewpoint is based on his covenant of grace-social and ecclesiastic agreement between God and human. His educational mode is based on antinomianism, radical formalism, one-sidedness. In Anthim’s discourse we cannot meet any of these signs. On the contrary none of them is entirely acceptable for him. Priority of personal will personal freedom of choice and their integration in the process of education is the backbone of his mode.
Description
კონფერენცია ეძღვნება მეიფლაუერის ხელშეკრულების დადების მე-400 წლისთავს/ The 2020 Annual conference of the American Studies is dedicated to the 400th Anniversary of the Signing of the Mayflower Compact
Keywords
განათლება, ფილოსოფია, თეოკრატიული მოდელი, education, philosophy, theocratic model
Citation
ამერიკისმცოდნეობის 21-ე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 2020/ 21th International Annual Conference on American Studies, 2020