ისტორიის თეორიული პრობლემების დამუშავება XX საუკუნის ქართულ ისტორიოგრაფიაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The article deals with studying of theoretical problems of history in the 20th century Georgian historiography. The initiator of theoretical studies of history in Georgia was Ivane Javakhishvili. Grigol Natadze also showed his interest to the issue, but he chose the different way and tried to evolve from economical materialism to Marxism. From the middle of 1930’s the interest to the subject was reduced because of the strengthening of Marxist-Leninist dictatorship. Philosophy of history and methodology of history was practically forbidden and replaced with historical materialism. The situation had changed after the death of Josef Stalin. The interest in the subjects of philosophy and methodology of history was revived by historians. This period is known as “thaw” or “ideological perplexity”. Professor Eduard Kodua was one of the scholars, who studied the subject. But his position, that he was the developer of philosophy of history in Georgia is a little bit pretentious. At that time the other historians, namely Givi Kiguradze, Ushangi Sidamonidze, Guram Koranashvili, German Simonidze were also studying the subject. The collapse of the Soviet Union marked the beginning of the new phase of studies in Georgia. Pharnaoz Lomashvili’s work “The history of history’s philosophy” is one of the best examples of continuing study. Nevertheless, there is a lot of work to be done in this direction
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ისტორიოგრაფია, გრიგოლ ნათაძე, გურამ ყორანაშვილი, ფარნაოზ ლომაშვილი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 339-373 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 339-373
Collections