კორონომიკა - ეკონომიკური პოლიტიკის ხელახალი გააზრების აუცილებლობა (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 პაპავა ვ., სილაგაძე ა. (2019). როგორ უნდა ითარგმნოს ქართულად ტერმინი ”GROSS DOMESTIC PRODUCT”. 203-204. ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“ https://www.researchgate.net/publication/334897039_rogor_unda_itargmnos_kartulad_termini_GROSS_DOMESTIC_PRODUCT (25.04.2020)  საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა 2018 https://gnta.ge/ge/ publication/2018-geo/ (last seen 20.04.2020)  Alwis A. (2020). Coronomics – plan your eggs and basket, Daily FT, http://www. 􀇐t.lk/columns/Coronomics-–-Plan-your-eggs-and-the-basket-/4-695109 (last seen 05.06.2020)  Benashvili G. (2020). China’s one belt and road initiative its prospects for Georgia, Ecoforum, Volume 9, Issue 1(21) http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/ view/1043 (last seen 28.04.2020)  Makris M. (2020) Coronomics: how a pandemic can impact world economics University of Kent News Centre, https://www.kent.ac.uk/news/society/24809/coronomics- how-a-pandemic-can-impact-world-economics last seen 28.04.2020)  Calder S. (2020) Airlines Preparing for Future with Fewer Passengers and Higher Fares, Independent.co.uk https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus- 􀇐light-prices-airline-passengers-fares-a9464821.html (last seen 19.04.2020)  Reynolds I. (2020) Japan to Fund Firms to Shi􀇐t Production out of China, Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/japan-to-fund-firms-toshi 􀇐t-production-out-of-china (last seen 24.04.2020)  Mello-Théry, Neli & Théry, Hervé. (2020). The Geopolitics of COVID- -19. Espaço e Economia. https://journals.openedition.org/espacoeconomia/11224 (27.04.2020)  Papava V., Charaia V. (2020). The Coronomic Crisis and Some Challenges for the Georgian Economy. Rondeli Foundation https://www.gfsis.org/publications/view-opinion- paper/136 (last seen 24.04.2020)  Papava V. (2020). Coronomic Crisis: When the Economy is a Hostage to Medicine. Eurasiareview, https://www.eurasiareview.com/29032020-coronomic-crisis-whenthe- economy-is-a-hostage-to-medicine-oped/ (last seen 25.04.2020)  Creitz Ch. (2020). Pompeo Blames China, Fox News https://www.foxnews.com/media/ pompeo-china-coronavirus-coverup-loss-of-life (last seen 25.04.2020)  Rodrik D. (2020). Will COVID-19 Remake the World? Project Syndicate https://www. project-syndicate.org/commentary/will-covid19-remake-the-world-by-dani-rodrik- 2020-04 (27.04.2020)  El-Erian M. (2020). Saving the Developing World from COVID-19. Project Syndicate https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-aid-to-developing-countries- by-mohamed-a-el-erian-2020-04 (last seen 28.04.2020)  Economic Impact Reports, World Travel & Tourism Council wttc.org/Research/Economic- Impact (last seen 24.04.2020)  World Bank Database https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS (last seen 26.04.2020)
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 72-81
Collections