საქართველოში გავრცელებული აზერბაიჯანული ენის სპეციფიური თანხმოვნების ზოგი საკითხი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The report attempts to describe the consonant system of western dialect of the Azerbaijani language throughout Georgia. This research is based on the linguistic evidence collected from 2011 up to present from individuals spe aking in the Qazakh dialect of Azerbaijani. Presentation also contains audio materials recorded from the ethnic Azerbaijanis residing in diff erent districts of Georgia. The report also highlights the special consonants, which are no longer used or have never been employed in the literary language of Azerbaijani. The report also provides a discussion of such consonants that h ave been lost for a while in literary Azerbaijani language or don’t exist in the modern one. Such is, for example, nasal η. Dental Ẑ consonant is only characteristic for the dialect under consideration. Report also off ers discussion of aff ricates dz and ts that are absent in consonant system of literary language, but are confi rmed in the analyzed dialect. With the help of the program Praat, the sounds were observed on oscillogram and spectral imaging, because we had to observe these specifi c consonants and the report will be presented as images. The study has shown that contemporary consonant system of Qazakh dialect of Azerbaijani language has maintained sonic signs of Old Turkic language to a significant extent.
Description
კონფერენცია ეძღვნება ჭაბუა ამირეჯიბის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს/ The Conference is Dedicated to the 100th Anniversary of Chabua Amirejibi
Keywords
აზერბაიჯანული ენა, საქართველო, დიალექტები, Azerbaijani language, Georgia, dialects
Citation
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 1921 წლის ისტორიულ-კულტურული მოვლენები: ხედვა საუკუნის შემდეგ, თეზისები, 2021, გვ. 9-11/ International Scientific Conference: HISTORICAL AND CULTURAL EVENTS OF 1921: THE VISION A CENTURY LATER, Theses, 2021, pp.: 9-11