რაფიელ შამელაშვილი – მეცნიერი და ადამიანი/ Rafiel Shamelashvili – Scientist and Human

Abstract
Description
დაბადებიდან მე-100 წლისთავის აღსანიშნავად (1922-1994)
Keywords
პროფ. რაფიელ შამელაშვილი, ქართული ენა, ლინგვისტიკა, ლექსიკა, ლექსიკოლოგია, Prof. Rafiel Shamelashvili, Georgian language, linguistics, lexis, lexicology
Citation
რაფიელ შამელაშვილი – მეცნიერი და ადამიანი (რედ. პროფ. ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი), თბილისი: უნივერსალი, 2022. – 304გვ. / Rafiel Shamelashvili – Scientist and Human (Editor Prof. Zhuzhuna Peikrishvili), Tbilisi: publishing House “Universal”, 2022. – 304 p.
Collections