1924 წლის აჯანყების კვლევის შეფასებისთვის (საკითხის დასმა)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
History of study of revolt 1924 and generally, of Democratic Republic of Georgia 1918-1921 can be divided into two stages: historiography of the Soviet and Post-Soviet periods. Emigrants’ literature related to history of the period, which became available in Georgia only after collapse of the Soviet Union, should be specially noted. The paper is focused on both periods of research related to the revolt 1924. Works of the Soviet period are far away from being called researches. Political assessments prevail. There are also some problems for Post-Soviet historiography, sometimes restricting itself only by re-assessment of former opinions. Thorough researches are to be carried on using all categories of the sources.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/165-shromebi-10.html
Keywords
1924 წლის აჯანყება, ს. ორჯონიკიძე, ისტორიოგრაფია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, X, თბილისი, 2016, გვ. 362-371 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, X, Tbilisi, 2016, pp. 362-371
Collections