„ჰაჯი-მურატის“ დაწერის ისტორია და ლევ ტოლსტოის ქართველი კორესპონდენტები

No Thumbnail Available
Date
2022-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Today, every classic work dedicated to war and human psychology in an extreme situation is of particular relevance, especially if it concerns such a masterpiece as Hadji Murat. Tolstoy’s story was created in 1896-1904 (published in 1912, after Tolstoy’s death). He’d been weightigit for a long time, postponing the, then returning to the text, which included the entire life and philosophical experience of the writer. With great force, Tolstoy presented the collision, confrontation and coexistence of several worlds, irreconcilable and cruel. He strongly condemns the war of the Russian Empire, in which the peoples of the Caucasus fought for their independence. Tolstoy penetrated deeply into the psychology of his characters, and his sympathies are unambiguously on the side of Hadji Murat. Lev Tolstoy never interrupted his internal connection with Georgia, the country of his writer’s birth. His extensive correspondence with Georgian friends and even strangers testifying his true love and keen interest in this country. Almost half a century after his departure from Georgia, Tolstoy conceived a story based on Caucasian material, in which Georgia occupies a leading place. The story was destined to become one of the masterpieces of the world prose. It was “Hadji Murat” (1896- 1904, published in 1912). It is especially relevant for the 21st century, when new cruel wars broke out. In connection with the preparation of a new work, Lev Nikolayevich’s ties with Georgian writers and scientists are expanding and revitalizing. In search of historical materials, he turns to his great admirer, the Georgian public figure and writer Ilya Nakashidze (1866-1923). Head of the Military History Department, General V. Potto, an expert on Caucasian wars, having provided Tolstoy with important information, entrusts further work to his colleague Colonel Simon Esadze (1868-1927), a well-known military historian of the Caucasus. S. Esadze sent Tolstoy a detailed note with M. Loris-Melikov “From the stories and testimony of Hadji Murat”, which almost completely were included into the narrative. All correspondents of the Russian classic rendered him invaluable help, and the correspondence with Ilya Nakashidze went far beyond the subject of Hadji Murat and acquired the character of family friendship. Lev Tolstoy constantly expresses gratitude to his correspondents and with surprising modesty asks for permission to send, for example, S. Esadze his compositions with the author’s signature. It is known that Tolstoy gave autographed books to his Georgian friend.
Description
Keywords
ლევ ტოლსტოი, „ჰაჯი-მურატი“, ქართველი კორესპონდენტები, ომის გმობა, ორი მენტალური სამყაროს წარმოჩენა, Lev Tolstoy, “Hadji Murat”, Georgian correspondents, condemnation of the war, presentation of two mental worlds
Citation
პროფესორ დავით გოცირიძის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, 2022, გვ.: 3-7/ Scientific Conference DEDICATED TO THE 70TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROF. DAVIT GOTSIRIDZE, Abstracts, 2022, pp.: 3-7