ქართველი ხალხის ეთნოგენეზისის საკითხისათვის

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The article concerns about issues of the localization of the first spread of the Georgian languages. We discuss the interrelation of the Georgian languages with the Indo-European, Ibero-Caucasian and Nostratic languages. The article provides conclusion that in the epoch of Neolithus and Eneolithus the area of dissemination of the Georgian languages might had been the Northern Mesopotamia and the East of Asia Minor. During the Early Bronze age they (Georgian speaking population) shifted to the direction of the Northern Caucasus, towards the area of Maykop Culture. The hypothesis which is stated in our article is generalization on the basis of the most important linguistics and archaeological issues.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ეთნოგენეზი, საქართველოს უძველესი ისტორია, ქართველთა წარმოშობა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 9-38 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 9-38
Collections