რუსთველის პოემის სახელწოდების მეტაფორული გააზრება აღმოსავლურ- დასავლურ ლიტერატურულ თხზულებათა სათაურების კონტექსტში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In the system of artistic understanding, theological literature or philosophical doctrines, a name, title, name or nickname of a person expresses an inner essence and nature of a subject. Naming is one of the basic means of expressing and perceiving a spiritual and intellectual world, defining at the same time its essence and consciousness, and revealing a complex process of shaping its moral image. Accordingly, a name, a title of a literary work expresses its core essence.The title of Shota Rustveli’s poem should be discussed through the prism of general cultural perceptions containing mythological, folkloric, philosophical, theological and literary perspectives, within the context of Eastern and Western literatures of that time, and especially, with the reference to the titles of Nizami’s poems. The title of the “The Knight in the Panther’s Skin” has not been viewed from this perspective since it is commonly agreed to be perceived as a metaphor, enigma, symbol, allegory, allusion. An assumption is made on the purpose of the title of the poem, comprising a space-time function, which prompts us to perceive it as a title-story, which contains information of different range and reveals both the processes of re-mythologization and de-mythologization of the phenomenon of the process of [one’s] living in tiger’s skin, as offered by the author. The research found that the title of Shota Rustveli’s poem differs from those of Eastern and Western literary works of his time by its essence, artistic reflection and word construction. A tiger, its skin and rich colors point to the diversity of the world and of an individual, expressing a spiritual state of a human being in general, and more specifically, of the protagonists of Rustveli’s poem. Hence, the literary image of a tiger and living in its skin comprises of several cultural phenomena but, as Viktor Nozadze mentions, in an entirely different way than it was done before, thus representing the reference point of spiritual renewal of the characters of the poem, respectively, of spiritual renewal of the universe.
Description
Keywords
სათაური-ისტორია, ვეფხი, ინდივიდი, სულიერი ამაღლება, აღმოსავლურ-დასავლური ლიტერატურული კონტექსტი, Title-history, Tiger, Individual, Spiritual Renewal, Eastern and Wester Literary Context
Citation
აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დაბადებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისები, 2021, გვ.: 235-238/ INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI, ABSTRACTS, p.: 235-238