იაკობ გოგებაშვილი, როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
იაკობ გოგებაშვილს, მხატვრული და პედაგოგიკური ხასიათის თხზულებების გარდა, ეკუთვნის ძალზე საინტერესო კრიტიკული დაკვირვებები XIX საუკუნის ქართულ კლასიკურ მწერლობაზე. იაკობის, როგორც კრიტიკოსის, ინტერესის სფეროშია ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას, ალექსანდრე ყაზბეგის, რაფიელ ერისთავის, ეკატერინე გაბაშვილის მხატვრული შემოქმედება. თავის კრიტიკულ პუბლიკაციებში იაკობი გვევლინება, როგორც პირუთვნელი შემფასებელი და ანალიტიკოსი, რომელსაც ძალუძს ნათლად გამოკვეთოს ამა თუ იმ მწერლის შემოქმედების ძირითადი თავისებურებები, მხატვრული ღირსებები და, ამასთანავე, საჭიროების შემთხვევაში ძალზე დელიკატურად მიუთითოს ნაკლოვანებებზეც.იაკობ გოგებაშვილის კრიტიკული წერილების გაცნობა გვარწმუნებს, რომ მათი ავტორი სხვა მრავალ ღირსებასთან ერთად ლიტერატურისმცოდნის ალღოთიც იყო დაჯილდოებული და ქართული კრიტიკის ისტორიაში მას თავისი ადგილი ეკუთვნის. Iakob Gogebashvili, in addition to his literary and pedagogical works, has very interesting critical observations on Georgian classical writing of the XIX century. Iakob as a critic is interested in the artistic works of Ilia Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Vazha-Pshavela, Alexander Kazbegi, Raphael Eristavi, Ekaterine Gabashvili. In his critical publications, Jacob appears as a evaluator and analyst, who is able to clearly outline the main features of the work of this or that writer, his artistic merits and, at the same time, if necessary, to point out the shortcomings very delicately. For Jacob as a great teacher, the guide in evaluating a work is its pedagogical, didactic value. Gogebashvili evaluates the good of the works mainly from this point of view. All the more so Jacob puts those artistic creations that can have a moral-emotional impact on the reader.
Description
Keywords
ქართული ლიტერატურა, ქართული რეალიზმი, ქართული კრიტიკა, ქართული პუბლიცისტიკა, იაკობ გოგებაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, Georgian Literature, Georgian Criticism, Georgian Journalism, Georgian Realism, Iakob Gogebashvili, Ilia Chavchavadze
Citation
სამეცნიერო კრებული „იაკობ გოგებაშვილი – 180“, 2020, გვ. 13-22. / Scientific collection "Iakob Gogebashvili - 180", pp. 13-22
Collections