ევსევი კესარიელისა და იპოლიტე რომაელის ცნობები I-II საუკუნეების დასავლეთ საქართველოს ეთნოპოლიტიკური ისტორიის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The Western sources of 3rd - 4th cc. about the Black Sea eastern littoral at a glance seem to be based on literary tradition. In our work we discuss information of Eusebius of Caesarea and Hippolytus of Rome. The fact that Eusebius and Hippolytus at a glance know nothing about ethnopolitical changes that happened on the verge of eras, does not mean, that they really did not know this situation. It simply means that the name „Sanigi“ covered the name of other tribes, for example „Apsiloi“, „Abasgi“ etc. and ethnonym „Kolkhi“ covered name „Lazi“ and perhaps, name „Sani“ (i.e. southern Sani) too.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ქართველური ტომები, მიგრაცია, ლაზები, სანები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 55-60 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 55-60
Collections