ბაგრატ IV-ის კონსტანტინოპოლში სამწლიანი ტყვეობა და საქართველო-ბიზანტიის 1055 წლის ზავი

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Article examines the strain relationship of Bagrat IV (1027-1072) and Liparit Baghvashi, Eristavi (duke) of Kldekari (In Eastern Georgia). The relationship of Byzantine Emperor Constantine IX Monomachus (1042-1055) and Liparit is also the case of special research. King Bagrat and his mother Queen Mariam went to visit the Emperor in Constantinople for the arrengment of Georgian-Byzantine strained relationship which was deteriorated bacause of Liparit Baghvashi. Article includes description of Bagrat’s journey to Byzantium and the outcome of that visit. After three year of Bagrat’s delay in Constantinople, in 1055 the treaty was signed between Georgian and Byzantine officials. According to this treaty, Bagrat was confirmed as king of Eastern Georgia and Western Georgia. Liparit affirmed Bagrat’s supremacy. Liparit’s authority over Meskheti was officially recognized by king. In 1055 Bagrat returned to Georgia. After king’s arrival, the events changed rapidly. Constantine IX Monomachus died in 1055 and attitude of Byzantine sovereigns towards the Liparit Baghvashi was changed dramatically and Bagrat took a chance of that situation in his favour. Soon after that event Liparit was arrested and Bagrat assumed his sovereignity over the entire country.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
ბაგრატ IV, კონსტანტინე IX მონომახი, ლიპარიტ ბაღვაში
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 125-153 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 125-153
Collections