მეფე ერეკლეს მესაიდუმლე - მირზა გურგინა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Article offers details and data on activities of Gurgina Enakolopashvili, the political figure of the second half of 18th century, the secretary of King Erekle (1744-62-1798), as well as his biographical data. Article relies on Georgian historical sources, correspondences and documents. Gurgina Enakolopashvili participated in such significant negotiations as meetings organized in Constantinople in 1776-1778 between the representatives of the governments of the Ottomans and Georgia.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/139-shromebi-2.html
Keywords
მირზა-გურგინა, ერეკლე მეორე, ნადირ-შაჰი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011, გვ. 307-316 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, II, Tbilisi, 2011, pp. 307-316
Collections