კრიმინალისტიკა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
ნაშრომში განხილულია კრიმინალისტიკის თეორიისა და მეთოდოლოგიის, კრიმინალისტიკური ტექნიკის ის თანამედროვე სამეცნიერო - ტექნიკური საშუალებები, რომელთა გამოყენებაც ხელს უწყობს მტკიცებულებათა აღმოჩენა-ამოღება-ფიქსირებას. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების, ექსპერტების, ადვოკატებისა და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებისათვის.
Description
Keywords
კრიმინალისტიკა, კრიმინალისტური ტექნიკა, დაქტილოსკოპია, ბალისტიკა, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, კბილის კვალი, გატეხის იარაღების კვალი, სისხლის კვალი, დნმ, გარეგნული ნიშნების მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაცია
Citation
კრიმინალისტიკა, თბილისი, 2021, 304 გვ.
Collections