მიგრაციული ლიტერატურა, როგორც ტრანსკულტურული დიალოგი ლიტერატურის ისტორიის პერსპექტივიდან

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Migration literature is considered as an intercultural communication, transcultural experience, texts created under the influence of cultures, which reflect multi-layered experiences: epochal events, psychosocial issues such as cultural adaptation, identity problems, language, cultural, social, political and other issues. Migration literature is an object under observation of modern literary studies. Questions are often asked: What literary process is migration literature part of? What phenomenon are we dealing with when we considering migrant literature? Such questions are still topical in the discussions of literary studies, and the migrant literature is expanding and being replicated following close behind the globalization processes. Attention should be drawn to the narratives of identity transformation and self-identification in the intercultural-migration literature as one of the important indicators of the qualitativeness of this literature. In the report, we will talk about the features of migration literature from the point of view of the history of literature. We will pay attention the links between the history of Georgian literature and migration literature, considering both scientific and literary processes.
Description
Keywords
მიგრაციული ლიტერატურა, ინტერკულტურული კომუნიკაცია, ტრანსკულტურალობა, ლიტერატურული პროცესი, Migration Literature, Intercultural Communication, Transculturalism, Literary Process
Citation
პროფესორ ოთარ ბაქანიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ლიტერატურათმცოდნეობა: ისტორია, პერსპექტივები და გამოწვევები, თეზისები, 31 მარტი 2021, გვ. 85-89/ International Scientific Conference Dedicated to Prof. Otar Bakanidze: LITERARY STUDIES: HISTORY, PERSPECTIVES AND CHALLENGES, Abstracts, 31 March 2021, pp.: 85-89