დემონური არსების ("ვაც-კაცი") გამოსახულება XII საუკუნის ერთ ქართულ ხელნაწერში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
The dogmatic ascetic work by Saint John Climacus „Ladder of Divine Ascent, composed at the request of John, Abbot of Raithu“ has been created at the monastery on Mount Sinai in the 7th Century. Several translations into Georgian have been made, including one by Gareji Monastery c. 1160 (H-1669, National Centre of Manuscripts, Tbilisi). The calligrapher of this manuscript was Nikoloz Nikray. In the marginalia of this manuscript, the reader finds illustrations of supernatural beings: snake, eagle, deer etc. The most interesting figure is presented in a form of a man with the horns and goat’s feet. This form of drawing is not commonly found in Georgian theological manuscripts. The atypical pictures in this dogmatic ascetic work are joined together with the fairy tale form. Through an examination of the Georgian sources (folktales, mythological tales, beliefs, ethnographical describes), it can be shown that the figure of the „goat-man“ in the 12th century manuscript contains anthropomorphic and zoomorphic markers of the demon beings, according to the Georgian folk beliefs and tales.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
ვაც-კაცი, დემონი, სინური ხელნაწერი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 110-117 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 110-117
Collections