გოჩა ჯაფარიძე, ქართველი სტუდენტების ბედი მუჰამმად ‘ალის მიერ საფრანგეთში გაგზავნილ ეგვიპტელ სტუდენტთა პირველ მისიაში (თარგმანი ინგლისურიდან კონსტანტინე ფერაძისა)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Description
ეძღვნება პროფ. გოჩა ჯაფარიძის ხსოვნას (1942 – 2020)/ Dedicated to Memory of Prof. Gocha Japaridze (1942 – 2020)
Keywords
გოჩა ჯაფარიძე
Citation
აღმოსავლეთმცოდნეობა, 11, თბილისი, 2022, გვ.: 243-248/ Oriental Studies, 11, Tbilisi, 2022, pp.: 243-248
Collections