თბილისის ტერიტორია და მოსახლეობა XVIII საუკუნეში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
In the this article with the help of the new methodology we try to clarify the size of Tbilisi territory, the number of its population and the density. In the last two centuries the drastic changes had occuried in the old part of Tbilsi that makes the study of Medieval Tbilisi’s urban space controversial. The most problematic is the study of nonliving space of the city (streets, squars, gardens, trade centers...). According to the comparison of Vakhushti’s (Georgian historian of the 18th c.) plan to the modern map of Tbilisi, we have received the following picture: Kala – the whole territory was 49.3 hectares, living area – 41.4 hectares, nonliving area – 6.3 hectares, Narikala fortress – 1.6 hectares. Garetubani – living area was approximately 8.5 hectares. In addition to this, 2.1 hectares was the settlement in Orbeliani quarter. Nonliving territories – Royal garden in Garetubani was stretched on 13.5 hectares. Kharpukhi – the whole territory incuded 18.2 hectares. Living area was 3.4 hectares, nonliving area – 14.8 hectares where the gardens were placed. The whole Avlabari and Metekhi fortress occupied 16.4 hectares, but living and public infrastructures (churches, roads and squares) had about 54% (8.8 hectares), all other area was covered by gorges, trenches and nonliving places. The living area of Avlabari included the territory on 7.3 hectares. Metekhi fortress up to the bridge covered 1.5 hectares. According to this accounts, the total area of Tbilisi was approximately 108 hectares. Kabakhi area of Garetubani is not counted here, as well as the Armenian cemetery of Elia mount in Avlabari. The total area of Tbilisi was 120 hectares. From here 65.8 was intensively inhabited. In this case, if we assume 65.8 hectares for the public functions in Tbilisi, then approximately 19.148 people would have lived there. According to data of the cadastral charters, the percentage of Tbilisians, owning the certain size of houses, could be defined. We know the size of the estates and private possessions of 41 Tbilisi citizens. The data is as follows: houses more than 200 square meters for12 families – 29.2%; 100-200 square meters for 8 families – 19.5%; and the less than 100 square meters for 21 families – 51.3%. If we consider 4000 families as the population of Tbilisi and compare it to the percentage data, then living sector had approximately 50-53 hectares. In addition to this, the commercial sector was there – markets, inns, workshops; also roads, gardens, churches and monasteries. All these should have occupied about 15 hectares area in total.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
თბილისი, მოსახლეობა, კალა, გარეთუბანი, ხარფუხი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 185-214 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 185-214
Collections