მასალები გიორგი მაზნიაშვილის ბიოგრაფიიდან

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Giorgi Mazniashvili was one of the most prominent generals of the Democratic Republic of Georgia (1918-1921). In this article we have attempted to collect some new and unpublished archive material about the life and deeds of Giorgi Mazniashvili. Some biographical details of his life after 1921 are not precisely defined. According to the information we have obtained from the archives, he was arrested twice in 1921-1923. The first arrest took place on 6th October 1921 in accordance with the decision of the Soviet regime. In 1923 he was released, but in January of the same year, was again arrested and sentenced to death. On 20th of May of the same year this harsh penalty was changed to banishment from the country. Soon afterwards, Giorgi Mazniashvili spent some time in Iran and in December 1923 he arrived in Paris, France. In Paris he cooperated with the First Republic Georgian government in exile, but later the relationship was deteriorated with the members of the government and Giorgi Mazniashvili returned back to Georgia. Initially, Soviet officials allowed him to live peacefully, but later on in 1937 he was executed.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/161-shromebi-8.html
Keywords
გიორგი მაზნიაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, საბჭოთა პოლიტიკური რეპრესიები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VIII, თბილისი, 2013-2014, გვ. 259-278 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VIII, Tbilisi, 2013-2014, pp. 259-278
Collections