ქართლ-კახეთის სამეფოსა და ყარაბაღის სახანოს დაპირისპირება აღა-მაჰმად ხანის ჯარებთან 1795 წლის ივნისში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Article deals with confrontation of Kartl-Kakheti and Karabakh against the army of Agha Mohammad Khan. According to various historical sources, King Erekle II of Kartl-Kakheti sent approximately 6000 troops to assist his major ally Ibrahim Khalil Khan, ruler of Karabakh against the Iranian invasion. Georgian troops were deployed to Karabakh in two stages together with artillery. Together with the forces of Karabakh, they defeated 8000 warriors that were sent by Agha Mohammad Khan to subdue the castle of Shusha in June 22- 23. After that battle, Georgians returned back. King Erekle and Ibrahim Khan agreed to continue the war but chose the different method of it. The plan was to fight the Persians in coordination, but separately from each other.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
ქართლ-კახეთი, ყარაბაღის სახანო, ალექსანდრე ბატონიშვილი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 252-258 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 252-258
Collections