ღვთაება ნემესისის კულტი გვიანანტიკური პერიოდის ქართლში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Nemesis was one of the most ancient and revered deities in ancient Greece. She appears to be the goddess of just revenge. Its duty was the punishment (death) for a crime, and distribution of kindness equally among mortals ... In ancient Rome, the deity was a kind of ~empire fortune~ which, on the one hand, avenged the empire and, on the other hand, distributed gifts subsidized by the empire. In late antiquity, the cult of Nemesis was recorded on the territory of Georgia in the Kingdom of Kartli (Iberia) - on the territory of Greater Mtskheta, Urbnisi and Zhinvali. In particular, the intaglios found here, which were mainly used by the middle class population. Of the eight intaglios found here, four are encased in iron, one in bronze, two in silver, and one in gold. Intaglios are mass-produced specimens that do not differ from the mass-produced specimens, characteristic of late antiquity. Seals and insignia date back to I-III centuries. Only one intaglio incased in a gold ring belongs to the III-IV centuries. As a result of the research of the intaglios with the image of Nemesis, it has been established that the ancient pagan pantheon is spread in the Kingdom of Kartli, it is obvious that Kartli is a part of the ancient ecumene, which is reflected even in the cut stones. Rings with the image of the deity Nemesis enter Kartli at the very time when this deity was popular in the Roman Empire of I-III centuries.
Description
Keywords
Citation
კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები XXXVII, თსუ ისრაელის ცენტრი, თბილისი, 2023, გვ.: 60-67/ ISSUES OF HISTORY AND THEORY OF CULTURE XXXVII, TSU Center for Israel Studies, Tbilisi, 2023, pp.: 60-67
Collections