სოლომონ დოდაშვილის ესთეტიკურ-ლიტერატურული თვალთახედვა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
ქართული ფილოსოფიის ისტორიაში გამორჩეული ადგილი უჭირავს სოლომონ დოდაშვილს, ფილოსოფოსს, მწერალს, პედაგოგს, მრავალდარგოვან სწავლულს, რომელიც XIX საუკუნის ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში ევროპეიზმის ერთ-ერთ ფუძემდებლად გვევლინება. ნაშრომში განხილულია სოლომონ დოდაშვილის ესთეტიკური და ლიტერატურული შედედულებები. Solomon Dodashvili, a philosopher, writer, multisciplinary scholar, is one of the founders of Europeanism in the Georgian public thought of the XIX century, occupies a special place in the history of Georgian philosophy. The article discusses the aesthetic views of the Georgian philosopher. It can be said without exaggeration that Solomon Dodashvili stands at the origins of the Georgian aesthetic and theoretical-literary thought of the XIX century.
Description
Keywords
ქართული ლიტერატურა, ქართული კრიტიკა, ქართული პუბლიცისტიკა, ქართული ფილოსოფია, ქართული ესთეტიკა, სოლომონ დოდაშვილი, Georgian Literature, Georgian Criticism, Georgian Journalism, Georgian Philosophy, Georgian Aesthetics, Solomon Dodashvili
Citation
საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი“, 2021, # 11, გვ. 161-172. / Philosophical-Theological Review, 2021, # 11, pp. 161-172
Collections